Resources - Turkish

Resilience in a Box - Turkish

Dayanıklılık Paketi: Toplulukları Küresel Olarak Güçlendirme

Küçük işletmelerin hem afetler karşısında kırılganlığı fazladır hem de bu işletmeler, afetlere karşı tedbir almaları için yeterli kaynağa sahip değildir. Dayanıklılık Paketi çalışma kitabı, şirketlere olası iş kesintileriyle başa çıkmada esnekliği sağlarken hazırlıklı olma konularını ele almada rehberlik edecektir.

Çalışma kitabına buradan ulaşın

Ek Kaynaklar: